Contact

Adres
Tandartsenpraktijk de Nieuwegracht
Nieuwegracht 79
3512LH , Utrecht
Contact
Telefoon: 030 - 2313130
E-mail: info@tandartsenpraktijkdenieuwegracht.nl

Openingstijden:

  • maandag:08:00 - 17:00
  • dinsdag:08:00 - 17:00
  • woensdag:08:00 - 17:00
  • donderdag:08:00 - 17:00
  • vrijdag:08:00 - 17:00
  • zaterdag:Gesloten
  • zondag:Gesloten

Complimenten, tips of klachten

Bij Tandartsenpraktijk de Nieuwegracht doen wij er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden. Wij horen graag als u tevreden bent of als u tips hebt om onze dienstverlening te verbeteren.

Indien het toch voorkomt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld, dan komen we graag met u in gesprek om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Neem contact op met één van onze receptionistes die u graag te woord staan en dit met uw behandelaar zullen opnemen.

Klachtenregeling

Lukt het niet om samen tot een voor u bevredigende oplossing te komen, dan kunt u ook terecht bij de KNMT klachtenregeling waar onze praktijk is aangesloten.

Gesprek - Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.

Second opinion - Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.

Klachtenregeling - Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én is uw tandarts lid van de KNMT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de KNMT klachtenregeling. De KNMT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De KNMT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de KNMT Klachtenonderzoekscommissie.

De KNMT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie - Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.